Hallo vriendjes!

Mij kennen jullie al goed. Ik ben bij jullie terechtgekomen na een verschrikkelijke storm, maar eigenlijk was het een geluk bij een ongeluk. Naast mijn vrienden in de jungle heb ik er immers meer dan 200 vriendjes bijgekregen!

Ik was bij jullie te gast in de school, maar ook in jullie klassen! Ik heb de allerkleinsten in de instapklas tot de groten van het zesde leerjaar leren kennen! Enkele juffen hebben in een grote map allerlei leuke activiteiten geschreven die wij samen deden in de klas. Lees maar mee.

Wat?

Een handleiding rond Sociale Vaardigheden op maat van de school.

Waar?

In de school en in de klassen.

Wanneer?

Gedurende het hele schooljaar wordt gewerkt rond ISA. In september en na elk rapport wordt een pijler voorgesteld. Hier wordt dan de hele maand aan gewerkt in de klassen. Bij het rapport evalueren de kinderen zichzelf aan de hand van stellingen waarbij ze dan aanduiden of ze zichzelf hier sterk in vinden of minder sterk.

Waarom?

Omdat we onze kinderen op een positieve manier willen opvoeden tot weerbare, zelfbewuste en sociaal aanvoelende jongeren. ISA is een afkorting van Iedereen Samen. Dit is omdat wij vinden dat IEDER kind belangrijk is en we SAMEN willen werken aan een aangenaam leefklimaat op de school.

Wie?

Werkelijk iedereen op de school!

  • Alle LEERKRACHTEN werken systematisch in hun klas rond sociale vaardigheden. Hun lessen worden gebundeld in de handleiding, waardoor deze steeds groeit. Wanneer ze in de taakgroep leefhouding zitten, organiseren ze de activiteiten op schoolniveau. In deze taakgroep wisselen de leden, zodat iedere leerkracht de kans heeft om hier in te zitten.
  • Het ZORGTEAM werkt actief mee aan activiteiten op schoolniveau. Zij bundelt de lessen en werken de handleiding uit.
  • Het andere PERSONEEL van de school is op de hoogte van het ISA-project.

Hoe?

Op schoolniveau :startmomenten bij pijlers, klasoverschrijdende activiteiten en wedstrijden, een levensechte Isa, koppeling aan doelen relationele vorming, informatie aan ouders via ‘Het land van Isa’, bevraging welbevinden van alle leerlingen op regelmatige basis.

Op klasniveau : verhaal van Isa in de klassen, handpop bij de kleuters en peuters en kinderen van de eerste graad, lessen per pijler in alle klassen,…

Extra

De handleiding Isa is uitgeschreven in het schoolwerkplan.