Dag jongens en meisjes!

Ik ben Len. Ze noemen mij de koning van de jungle, maar ik voel mij niet belangrijker dan de andere dieren hoor. Stel je voor dat ik andere dieren zou bevelen of uitschelden omdat ze niet doen wat ik vraag…Dat zou pas vreemd zijn!

Nee hoor, zo’n pestgedrag is niet aan mij besteed. Gelukkig dragen wij in onze vriendenkring zorg voor mekaar!

Ik hoorde van mijn goede vriendin Isa, dat jullie op school er ook alles aan doen om pestgedrag te voorkomen. Hier kan je er meer over lezen.

Wat?

Pestactieplan dat de verschillende structuren en initiatieven bundelt om pesten op de school te voorkomen en/of tegen te gaan.

Waar?

In de school en in de klassen.

Wanneer?

Na een pestprobleem worden alle betrokken partijen op de hoogte gesteld van de situatie : ouders, leerkracht, kinderen, directie. Dan wordt bekeken welke de meest aangewezen manier is om hiermee om te gaan. Dit is remediërend werken rond de pestproblematiek.

Gedurende het hele schooljaar wordt op school- en klasniveau aan attitudevorming gewerkt. Dit wordt gekaderd in het project ISA en valt onder preventie van ongewenst gedrag zoals pesten.

Waarom?

Pesten is een wezenlijk groot probleem. Pestgedrag kan immers schadelijk zijn voor kinderen, zowel voor de slachtoffers als voor de pester. Wij willen pesten een halt toeroepen en duidelijk stellen dat we op onze school geen pestgedrag tolereren.

Wie?

LEERKRACHTEN werken elk in hun klas aan een veilig pedagogisch klimaat. Dit gebeurt onder andere door het project ISA, waarbij aan attitudevorming wordt gewerkt. Kinderen die zich goed voelen zullen minder geneigd zijn te gaan pesten.

Het ZORGTEAM (zorgleerkracht, SES-leerkracht en directie) werkt op schoolniveau aan de problematiek. Zij stelde een actieplan op en organiseerde structuren waarmee met pestproblemen aan de slag kan worden gegaan.

De WITTE JUF is een aanspreekpunt voor kinderen. Zij weten dat ze steeds met haar eens kunnen praten over problemen of wanneer ze zich niet goed voelen in de klas en op de school.

OUDERS zorgden ervoor dat er een praathuisje op de speelplaats kwam. Zij erkenden het belang van een positief schoolklimaat en de participerende rol van leerlingen hierin. Op deze manier steunden ze het project ‘Leerlingbemiddeling’.

LEERLINGEN werden van in het begin betrokken in het project. De leerlingenraad koos een mascotte (Isa) en maakte campagne om goede bemiddelaars te vinden. Tijdens de Vlaamse Week tegen Pesten worden zij intens ondergedompeld in de problematiek. Zij leren dan systematisch hoe ze tegen pestgedrag kunnen ingaan.

Het CLB geeft externe ondersteuning en tips wanneer er een pestprobleem opduikt. Zij ondersteunen leerkrachten en directie. Eén van de methoden die zij aanwenden om om te gaan met een pestprobleem, is de NO BLAME-methode.

Hoe?

Preventief

SCHOOLEIGEN HANDLEIDING rond SOCIALE VAARDIGHEDEN. Zie ook bij Isa

SPEELPLAATSWERKING. Het uitgangspunt was dat ieder kind uniek is. Er worden tijdens de speeltijden diverse spelvormen aangeboden, voor ieder wat wils. Immers, wanneer een kind speelt, voelt het zich goed en houdt het zich niet bezig met het pesten van anderen.

PESTKOFFER. Het aanbieden van tal van materialen waar leerkrachten mee aan de slag kunnen in hun klas rond de problematiek. Dit gaat van werkmappen naar DVD’s naar (voorlees)boeken tot zelfs kwartet- en bingospelen die helemaal zelf werden ontwikkeld door het leerkrachtenteam. Deze wordt druk gebruikt tijdens de Vlaamse Week tegen Pesten, maar kan in principe het hele jaar door dienen als dit nodig zou blijken.

Deelname aan de VLAAMSE WEEK TEGEN PESTEN . Zowel ouders als kinderen worden die week geïnformeerd over de gevaren van pesten. We proberen de kinderen weerbaar te maken en hun empathisch vermogen te versterken, zodat ze zelf inzien wat de gevolgen van bepaalde gedragingen kunnen zijn. We geven als team aan dat ‘pestgedrag’ op onze school niet getolereerd wordt.

LEERLINGBEMIDDELING. Zie ook bij Mio

Remediëring

Remediëring van ‘pestgedrag’ door

  • ... de aanwezigheid van een WITTE JUF die door een open, niet veroordelende houding voor de kinderen een klankbord is. Het is belangrijk dat de kinderen voelen dat ze ‘gehoord’ worden, dat ze hun verhaal kwijt kunnen en dat er effectief iets gedaan wordt met hun verhaal. Dit gebeurt niet door verwijten te sturen naar bepaalde leerlingen, wel door een open gesprek, waar iedereen recht op heeft.
  • ... aanspreken van de betrokken partijen, zowel de kinderen als de ouders. Ook hier wordt het gesprek aangegaan en wordt niemand met de vinger gewezen.
  • ... werken met de NO-BLAME methode, waarbij de klas gemobiliseerd wordt bij de opvang van gepesten en pesters.

Extra

De handleiding Isa is uitgeschreven in het schoolwerkplan.