Hallo iedereen!

Ik ben Mio, de jongste van de bende. Maar ik ben ook wel de grootste! Ik ben nogal gevoelig en heb een groot hart. Ik haat conflicten en ik zal altijd bemiddelen wanneer er ruzietjes zijn tussen mijn vrienden! Doordat ik goed kan luisteren naar hun problemen, vinden mijn vriendjes dan vaak zelf de oplossing…

Dan ben ik altijd een beetje fier op hen!

Op jullie school doen ze dat ook, zo bemiddelen in ruzies, je komt het allemaal te weten op deze pagina...

Wat?

Een project waarbij kinderen zelf aan conflicthantering gaan doen. Enkele leerlingen worden opgeleid tot bemiddelaars en leren gesprekstechnieken en reflectief luisteren. Zij praten met de kinderen die een conflict hebben en laten hen zelf tot een oplossing komen. Alle partijen ondertekenen een contract om de oplossing te bezegelen.

Waar?

In het praathuisje op de speelplaats.

Wanneer?

  • Na doorverwijzing door leerkrachten.
  • Tijdens de speeltijden.

Waarom?

Om kinderen te helpen een oplossing te vinden voor een onenigheid of ruzie. Wij geloven op de Vrije Basisschool van Welle heel erg in het belang van leerlingenparticipatie en willen met dit project het schoolklimaat bevorderen en het welbevinden van de leerlingen verhogen. Bovendien willen we de kinderen opvoeden tot empathische en probleemoplossende jongeren.

Wie?

De bemiddelaars zijn leerlingen uit de bovenbouw die zich hiervoor vrijwillig opgeven en een training van zes lessen kregen door het zorgteam.

Alle leerlingen op de school kunnen in het praathuisje gaan om ruzies uit te praten. De voorwaarde is dat een leerkracht hen heeft doorverwezen.

Zware ruzies en problemen (bv. pestprobleem ) worden niet door de bemiddelaars behandeld. Hier zal de klasleerkracht de leiding nemen en wordt eventueel het zorgteam ingezet.

Hoe?

Nieuwe bemiddelaars krijgen een training door het zorgteam. Hier worden verschillende gesprekstechnieken aangeleerd en reflectief luisteren geoefend. Ook leren ze verschillende fasen in een bemiddelingsgesprek waar ze zich elke keer moeten aan houden.

Na het bemiddelingsgesprek wordt een contractje ondertekend waar de oplossing beschreven wordt en waar alle partijen tekenen voor akkoord.

Wanneer geen oplossing wordt gevonden in het praathuisje, neemt de klasleerkracht het over van de bemiddelaars.

Extra

De handleiding Isa is uitgeschreven in het schoolwerkplan.